Spring til indhold

Persondatapolitik & cookies

Når du er kunde, eller hvis du kontakter virksomheden elektronisk i forbindelse med en opgave, indsamles der følgende personoplysninger om dig: Navn, adresse, telefonnummer, e-mail, samt evt. titel, beskæftigelse, virksomhed, eller øvrige kontaktoplysninger samt og eventuelle bankoplysninger.

Formål
Personoplysninger indsamles med det formål, at kunne levere en aftalt ydelse, besvare dine eventuelle spørgsmål samt opkræve tilgodehavende.

Dataminimering
Der indsamles, behandles og opbevares kun de persondata, der er nødvendige i forhold til kunne opfylde formålet.

Periode for opbevaring
Oplysningerne opbevares i 5 år i henhold til bogføringslovens regler, hvorefter de slettes automatisk. Der kan i særlige tilfælde være behov for at opbevare oplysninger i længere tid, hvis det følger af særskilt lovgivning eller tvister, ex. i forbindelse med inkasso.

Oplysningerne opbevares sikkert og fortroligt på computer med begrænset adgang. Sikkerhedskontrollen revideres løbende for altid at kunne håndtere data forsvarligt og i overensstemmelse med dine rettigheder.

Dataansvarlig
Tina Lykke Olesen Madsen er dataansvarlig og kan kontaktes på hej@tinalykkemadsen.dk

Videregivelse af oplysninger
Der benyttes en række databehandlere til opbevaring og behandling af data, bl. a leverandører af it-løsninger. Disse behandler udelukkende oplysninger på virksomhedens vegne og må ikke anvende oplysningerne til deres egne formål.

Der videregives eller sælges ikke personoplysninger til tredjemand, med mindre det følger af særskilt lovgivning.

Dine rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til behandlingen af dine personoplysninger. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, hvis opbevaring af oplysningerne ikke følger af anden særlovgivning.

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format. samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på datatilsynet.dk

Du kan klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, dine personoplysninger behandles på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger datatilsynet.dk

Tilmelding til nyhedsbrev
Før du kan modtage nyhedsbrevet fra tinalykkemadsen.dk, har vi brug for følgende oplysninger:
– Navn
– E-mailadresse

Vi behandler kun dine personoplysninger, når du har afgivet et udtrykkeligt samtykke.
Vi registrerer og opbevarer kun de personoplysninger, som er nødvendige for at kunne sende nyhedsbrev i overensstemmelse med det, som du har givet samtykke til.

Personoplysningerne registreres hos os og opbevares indtil samtykket trækkes tilbage. Trækker du dit samtykke tilbage opbevares din mailadresse i yderligere 2 år, som dokumentation for, at du har været tilmeldt nyhedsbrevet. Herefter slettes oplysningerne.

Du kan til hver en tid trække dit samtykke tilbage, enten via et afmeldingslink i nyhedsbrevet.

  

Cookies